Menu

Bieszczadzki świat roślin i zwierząt

Wrzesień 1, 2018 - Powiat bieszczadzki
Bieszczadzki świat roślin i zwierząt

Koordynaty: N 49.1° E 22.7°

W Mucznem funkcjonuje Centrum Promocji Leśnictwa. Jednym z jego zadań jest edukacja w zakresie poznawania i ochrony przyrody Bieszczadów.

Edukacja stacjonarna odbywa się przede wszystkim w pawilonie muzealnym. Jego podstawowym atutem jest sposób prezentacji zbiorów. Opiera się on na nowoczesnych technologiach i w niczym nie przypomina kojarzącego się ze słowem muzeum zwiedzania wystaw w gablotach za szkłem. Muzeum Przyrodnicze prezentuje ekspozycję fauny bieszczadzkiej połączoną z elementami botanicznymi. Na wystawach podziwiać można fragmenty ekosystemu leśnego, czyli na przykład jelenia lub żubra w naturalnym dla niego środowisku w poszczególnych porach roku. Twórcy wystaw zadbali o pełną oprawę dźwiękową i świetlną ekspozycji, dlatego zwiedzając poszczególne wystawy towarzyszą nam odgłosy zwierząt, śpiewy ptaków i inne dźwięki lasu. Ponadto, przygotowane makiety są otoczone wielkoformatowymi fotografiami. Wszystko to sprawia, że zwiedzający muzeum mogą poczuć się jak w lesie. Wystawom przyrodniczym towarzyszyć będzie okresowo również ekspozycja kulturowa ukazująca sposoby użytkowania lasu na przestrzeni dziejów. Pawilon wystawowy można zwiedzać samodzielnie, lub skorzystać z pomocy przewodnika.

Obiekt na ścieżce „Wokół Mucznego”

Oprócz tego w Mucznem i jego okolicach przygotowano kilka ścieżek przyrodniczych, pozwalających obserwować w naturze bieszczadzką przyrodę. Najnowsza ścieżka spacerowa „Wokół Mucznego” pozwala również na pokonanie jej zimą na nartach biegowych.

Niedaleko jest również pokazowa zagroda hodowli żubrów (obok niej jest skrzynka do znalezienia) oraz platforma do obserwacji bobrów.Miejsce ukrycia skrzynki związane jest z pierwszą budowlą inżynierską na trasie tej ścieżki. Budowla ta pozwala przejść suchą nogą przez potok Bystry.

Dodaj komentarz