Menu

Cerkiew i dąb Jagiellon w Rzepniku

Wrzesień 1, 2018 - Powiat krośnieński
Cerkiew i dąb Jagiellon w Rzepniku

Koordynaty: N 49.7°  E 21.7°

Dąb Jagiellon

W górnej części potoku Merla, u samych jego źródeł, położona jest wieś Rzepnik. Najprawdopodobniej osada powstała w drugiej połowie XVI w., w każdym razie z tego okresu pochodzą o niej pierwsze wiadomości. Cytowany w szematyźmie z 1879 roku dokument erekcyjny mówi o wydanym w 1581 r. przez Wojciecha, Jana i Stanisława Kamienieckich pozwoleniu na zakup przez Damiana Bańkowskiego, ruskiego popa w Rzepniku. jednego łanu pola w . Teren tutaj jest bardzo górzysty, trudny do uprawy roli. Niekorzystne warunki do prowadzenia gospodarki rolnej i sąsiedztwo dużych obszarów leśnych sprawiły, że rozwinęły się tutaj na dużą skalę różne przemysły drzewne. W końcu XVIII w. osadę zamieszkiwały 263 osoby – 258 grekokatolików oraz 5 Żydów. W 1909 r. mieszkało tutaj 373 grekokatolików. Ćwierć wieku później grekokatolików było we wsi 374 oraz 8 rzymsko katolików i 7 Żydów 12 . Wieś już w 1817 r. posiadała dobrze zorganizowaną przycerkiewną szkołę parafialną. Na początku XX w. rozebrana została stara, drewniana cerkiew zbudowana ponoć w 1701 roku. Nowa, murowana cerkiew, postawiona w] 914 roku, zbudowana jest na pIanie krzyża greckiego z kopułą pośrodku. Jest ona obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki, filia kościoła parafialnego w Łączkach Jagiellońskich. Mimo trudnych warunków gospodarowania wieś była rozwinięta kulturalnie i gospodarczo. Duża w tym zasługa wieloletniego parocha tutejszej cerkwi, Teodora Mereny, który cieszył się wielkim autorytetem wśród Rusinów zamieszkujących teren środkowego Pogórza. Pod jego wpływem Rzepnik silnie związany był z orientacją moskalofilską. W 1937 r. istniała tutaj czytelnia im. Kaczkowskiego. W latach trzydziestych minionego wieku część mieszkańców sympatyzowała z ruchem komunistycznym.

H. Olszański: Zamieszańcy Studium etnograficzne.

Widok z Kiczar

Obok cerkwi stoi dzwonnica parawanowa, nieco nagryziona zębem czasu. Najstarszy jest dąb bezszypułkowy Jagiellon pomnik przyrody, mający ponad 500 lat. Niestety jest w stanie gorszym od Poganina z Węglówki. 1500 metrów dalej

jest piękne miejsce widokowe – wzgórze Kiczary. Podobno przy dobrej widoczności można zobaczyć Tatry.

Dodaj komentarz