Menu

Korzenica – Cmentarz z I wojny światowej

Wrzesień 6, 2018 - Powiat jarosławski
Korzenica – Cmentarz z I wojny światowej

Korzenica – cmentarz wojenny

Podczas I wojny światowej Korzenica uległa znacznym zniszczeniom, w 1915 roku wieś znalazła się na linii frontu austro-niemiecko-rosyjskiego. Pamiątką po tamtych wydarzeniach jest cmentarz wojenny przy drodze Korzenica-Bukowina. Założono go w latach 1915- 1916. Cmentarz o powierzchni 0,75 ha ogrodzony jest wałem ziemnym i współczesnym ogrodzeniem. 

Podzielony jest na cztery kwatery, w których znajduje się 71 mogił zbiorowych.  W nich złożone są ciała żołnierzy armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej. Duży drewniany krzyż postawiono na środku cmentarza. Pod nim znajduje się tablica o treści: „CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W KORZENICY/ TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, ROSYJSKIEJ I NIEMIECKIEJ POLEGLI W MAJU 1915 R.” II wojna światowa, a szczególnie pierwsze lata powojenne, całkowicie zmieniły oblicze Korzenicy. W latach 1945-1947 znaczna część mieszkańców wsi została wysiedlona na tereny obecnej Ukrainy oraz na ziemie zachodnie i północne Polski. Na ich miejsce zasiedlono mieszkańców z okolic Rzeszowa i repatriantów ze Wschodu.

Korzenica wieś

Wieś Korzenica leży w północnej części gminy Laszki woj. podkarpackie. Etymologia nazwy odnosi się prawdopodobnie do korzeni drzew licznie rosnących na tych terenach.

Pierwsza wzmianka o Korzenicy  pochodzi z dokumentu wydanego 14 sierpnia 1447 roku, a dotyczącego konfliktu rodzinnego i procesów sądowych. W 1594 r. klucz jarosławski, w skład którego wchodziła Korzenica, odziedziczyła Anna z Kostków Ostrogska i rozpoczął się okres rozwoju oraz największej świetności tych terenów. W Korzenicy już wówczas istniała cerkiew, bowiem dominowała ludność obrządku wschodniego. Wiek XVII przyniósł liczne klęski, najazdy obcych wojsk i epidemie. Sytuacja nieznacznie się poprawiła gdy Korzenica stała się własnością Sobieskich a następnie Czartoryskich oraz Zamoyskich. Wyraźny rozwój Korzenicy nastąpił w XIX wieku (w 1884 roku pojawiła się linia kolejowa, wzrost zamożności mieszkańców, upowszechnienie oświaty).

Dodaj komentarz