Menu

Płazów – Zespół kościoła Michała Archanioła

Wrzesień 9, 2018 - Powiat lubaczowski
Płazów – Zespół kościoła Michała Archanioła

Opis miejsca

Płazów to podkarpacka wieś w powiecie lubaczowskim należąca do gminy Narol. Sięga krawędzi Roztocza Wschodniego. Leży nad potokiem Lubówka, który jest dopływem Wirowej – dopływu Tanwi.

 

Historia

Miasto Płazów został założony na prawie magdeburskim w 1614 roku na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy. Założycielem był Jan Płaza z Mstyczowa, który zbudował tu kaplicę i sprowadził Dominikanów. Zakonnicy jednak nie zagościli na długo ze względu na brak odpowiedniego uposażenia. Opieka nad terenem została powierzona proboszczowi z Narola.

Według lokalnej tradycji w roku 1648 w Płazowie miał mieć swój obóz oddział kozacko-tatarski hetmana Chmielnickiego, a w 1658 również wojska szwedzkie króla Karola Gustawa. Podczas napadu Tatarów w 1672 roku mieszkańcy bronili się  ze stryszku drewnianej cerkwi. Obronił się też drewniany kościół z 1639 roku.

Płazów był miastem przez prawie dwa wieki. Został założony w roku 1614. Płazów był uznawany jako miasto przez władze austriackie jeszcze w roku 1785. Utracił swoje prawa miejskie w nieznanych okolicznościach. Nieznana jest też dokładna data tego wydarzenia.

Budowa i wyposażenie

W 1630 roku założono tu parafię, która została ponownie uposażona przez króla Władysława IV Waza w roku 1639, gdy starosta lubaczowski Jerzy Ossoliński ufundował tu pierwszy kościół. Patronem parafii został Święty Michał Archanioł. Kościół spłonął w roku 1717, a na jego miejscu postawiono kolejną drewniana świątynię dzięki fundatorowi Adamowi Mikołajowi Sieniawskiemu, staroście z Lubaczowa. W roku 1818 rozpoczęła się budowa nowego, murowanego kościoła. Trwała ona trzy lata. Poświęcenia dokonano 6 stycznia 1822 roku a konsekracji w roku 1843. Kościół został wybudowany z cegły i z kamienia. Posiadał jedną nawę z prostokątnym prezbiterium od strony wschodniej i czworokątną wieżę od strony zachodniej. Wewnątrz ustawiono neobarokowy ołtarz główny a przy nim statuę Serca Pana Jezusa sprowadzoną z Monachium w 1901 roku. Na początku XX wieku kościół był odrestaurowany a na chórze zamontowano 12-głosowe organy wykonane we Lwowie. Obok kościoła znajdują się dwie dzwonnice murowane i murowana plebania z XIX wieku. Wokół piękny starodrzew.

 

Ciekawostka

Przed kościołem Świętego Michała Archanioła znajduje się obszerny plac z ujęciem źródeł wody mineralnej.

 

Ciekawe miejsca w okolicy:

Ruiny murowanej cerkwi:  https://www.youtube.com/watch?v=Yb3nz3Tkac8

Przycerkiewny cmentarz z XIX-wiecznymi krzyżami bruśnieńskimi w Płazowie

Pomnik niepodległości w Płazowie

Murowany budynek dawnej karczmy z przełomu XVIII i XIX wieku w Płazowie

Kościół filialny, pw. MB Bolesnej, w Łówczy

Dodaj komentarz