Menu

G05 Park Dworski w Bratkowicach

Wrzesień 13, 2018 - Powiat rzeszowski
G05 Park Dworski w Bratkowicach

Park w Bratkowicach stanowi pozostałość obiektu dworsko-parkowego, który funkcjonował co najmniej od XVI wieku. Był ośrodkiem starostwa bratkowickiego, które wchodziło do dóbr królewskich. W chwili obecnej teren ten należy do gminy Świlcza.

 

Prawdopodobnie park nigdy nie był mocno obsadzony drzewami, stanowił połączenie parku i łąk. Niestety w skutek burzy w 1988 roku uszkodzony został znaczny procent drzewostanu, przez co w chwili obecnej nie znajdziemy tutaj drzew będących pomnikami.

 

Obecnie jedynym obiektem z dawnego zespołu jest kapliczka św. Jana Nepomucena, która była niegdyś drewniana. Inne obiekty poza kapliczką i parkiem się nie zachowały.

 

Na terenie parku znajduje się również pomnik ustawiony w 2011 roku przez mieszkańców i gminę. Upamiętnia on akcję „Burza” i miejscowych żołnierzy Armii Krajowej, którzy zostali zamordowani przez Niemców hitlerowskich. W czasach okupacji okolice Bratkowic podobnie jak dzisiaj były mocno zalesione, przez co stanowiły schronienie dla wielu grup partyzantów. Tutaj właśnie w parku odbyła się koncentracja bojowników przed samą akcją.

Dodaj komentarz