Menu

G07 Kopalnia nafty i gazu w Brzezówce

Wrzesień 13, 2018 - Powiat dębicki
G07 Kopalnia nafty i gazu w Brzezówce

Położenie

Brzezówka to wieś położona w gminie Ropczyce, w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Historia

Na podstawie znalezisk archeologicznych określono, że na terenach Brzezówki i okolic istniało osadnictwo już w okresie neolitycznym. Szczególnie bliski związek ma wieś z sąsiednią wsia Lubziną. Obydwie wsie należały do Opactwa Koprzywnickiego co potwierdzają materiały źródłowe. Najstarsze informacje wskazują na rok 1277 kiedy to wieś objął we władanie hrabia Raczyński. Następnie należała do rodzin Paliszewskich, Kozakiewiczów, Skrzeczyńskich, Skołubów.

         W II połowie XIX wieku, kiedy Ignacy Łukasiewicz zakłada pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce, Galicja przeżywa początek gorączki naftowej. W roku 1853 Łukasiewicz opatentowuje metodę uzyskiwania nafty z destylacji ropy naftowej, co rozpoczyna działalność przemysłu rafineryjnego. W wielu miejscowościach na całym Podkarpaciu trwają intensywne poszukiwania źródeł ropy naftowej. Powstawało coraz więcej kopalń, powstawały rurociągi do przetłaczania ropy naftowej do rafinerii. Pod koniec XIX wieku złoża zaczęły się wyczerpywać. W tym samym czasie odkryto bogatsze złoża w okolicach Borysławia.

Opis

Brzezówka jest jedną z miejscowości w których znajdują się w pełni funkcjonujące kopalnie nafty i gazu. Ponieważ są to obiekty pracujące dlatego też nie wolno na sam teren kopalni wchodzić, możemy je obserwować z pewnej odległości.

Możemy tutaj obejrzeć w pełni działające kiwony pompowe, urządzenia służące do wydobywania ropy naftowej z szybów wietniczych.

Kopalnia w Brzezówce należy do oddziału w Sanoku. Ropa z kopalń karpackich jest bardzo dobrej jakości, nie zawiera siarkowodoru a więc nie wymaga odsiarczania. Obecnie infrastruktura wydobywcza na Podkarpaciu jest porządkowana.

Dodaj komentarz