Menu

G18 Muzeum Bojków w Myczkowie

Wrzesień 13, 2018 - Uncategorized
G18 Muzeum Bojków w Myczkowie

Położenie

Myczków należy do gminy Solina w powiecie leskim.

Historia

Myczków był lokowany na prawie wołoskim przed rokiem 1580. Należał on wtedy do rodu Balów z Hoczwi. W następnym wieku dobra ziemskie obejmujące Myczków należały do rodziny Stadnickich z Leska a w roku 1900 wsią zarządzał Jan Nepomucen Zatorski, który ufundował dla mieszkańców różnych wyznań dwie murowane świątynie. We wsi był dwór z pięknym parkiem krajobrazowym z XIX wieku, który został zniszczony po II wojnie światowej.

Opis miejsca

Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie zostało otwarte w roku 2013 dzięki inicjatywie miejscowego nauczyciela historii Stanisława Drozda. Pan Stanisław pamiątki dokumentujące życie gospodarcze i społeczne przedstawicieli kultury Bojków gromadził od wczesnej młodości a następnie przekazał je do Muzeum. Eksponaty pochodzą z okolicznych wsi, m.in z Soliny, Myczkowa, Polańczyka i Berezki. Prezentują dziedzictwo kultury Bojków, którzy zamieszkiwali kiedyś bieszczadzkie tereny. Zbiory są bardzo bogate a eksponaty wyjątkowe, gdyż obejmują całość życia społeczności Bojków – od narodzin aż do śmierci. Specyfika dziedzictwa kulturowego tego regionu związana jest z wielokulturowością. Mieszkańcami byli Polacy, Żydzi, Cyganie, Ukraińcy, Łemkowie i Bojkowie, którzy byli góralami ruskimi pochodzenia ruskiego i wołoskiego. Często spotykane były małżeństwa mieszane. Kultury wnoszone przez poszczególnych członków rodzin przenikały się nawzajem. W muzeum w Myczkowie można obejrzeć przedmioty codziennego użytku, stroje ludowe, narzędzia pracy i inne przedmioty używane przez tę grupę etniczną.

Ciekawe miejsca w okolicy

Neogotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Myczkowie

Kościół parafialny MB Nieustającej Pomocy, dawna cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Myczkowie

Pozostałości parku dworskiego z XIX wieku w Polańczyku

Punkt widokowy w Polańczyku

Źródło

Stanisław Kryciński: Cerkwie w Bieszczadach. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2005

Dodaj komentarz