Menu

G27 Pomnik grunwaldzki Siedliska-Bogusz

Wrzesień 13, 2018 - Powiat dębicki
G27 Pomnik grunwaldzki Siedliska-Bogusz

Położenie

Siedliska- Bogusz to wieś położona w gminie Brzostek, w powiecie dębickim.

Historia

Historia właścicieli wsi Siedliska jest dosyć zagmatwana, bo opiera się o spór pomiędzy benedyktynami a rodem Iwana z Klecia, który otrzymał okoliczne dobra od króla Kazimierza Wielkiego (około roku 1353). W XV wieku właścicielami Siedlisk byli benedyktyni z opactwa tynieckiego a już w 1536 roku własność przeszła w ręce Jana, Kacpra i Melchiora Oświęcimów. W roku 1581 wieś podzielona na dwie części należała do Floriana Oswięcima i do Alberta Kowaliowskiego. W XVII wieku właścicielami Siedlisk dolnych była rodzina Rzuchowskich a po nich Jan Stojowski. Siedliskami górnymi zarządzał Stanisław Jordan Stojowski (1686) a na początku XVII wieku Trzeciescy. Mąż Krystyny Trzecieskiej, Francuz Antoni de Tournelles, w roku 1728 wybudował tu nowy dwór i budynki gospodarcze. W roku 1763 Siedliska objął we władanie Nikodem Jordan Stojowski, którego córka wyszła za mąż za Stanisława Bogusza. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Siedliska – Bogusz.

Pomnik

Sam pomnik powstał w roku 1910 dzięki staraniom ks. Palki i dr Lewickiego. Postawiony został na skrzyżowaniu dróg z Siedlisk do Głobikówki. Było to miejsce w którym organizowano manifestacje patriotyczne z okazji różnych świąt narodowych. Były to najczęściej pochody z kościoła właśnie pod pomnik. Sam pomnik bez szwanku przetrwał obie wojny światowe dzięki temu, że tablica fundacyjna była zasłonięta.

 

Aktualnie możemy na tablicy odczytać:

 

„POGROMCOM KRZYŻAKÓW

KRÓLOWI JAGIELLE

i Ks. WITOLDOWI

RYCERSTWU POLSKIEMU

POD GRUNWALDEM

LUD POLSKI W SIEDLISKACH”

 

Warto wiedzieć

  1. Boguszowie mieli pięciu synów, z których trzech brało udział w powstaniu listopadowym.

 

  1. Władze austriackie przewidując wybuch powstania narodowego podbuntowały chłopów, którzy mieli zatargi z dworami, aby napadali oni zbrojnie na dwory szlacheckie i zabijali mieszkańców przygotowujących się do powstania. Mogli bezkarnie zagrabić tez mienie zrabowane podczas napadu. Przywódcą został chłop ze Smarżowej, Jakub Szela, który chciał się zemścić na panach. W lutym 1846 roku stanął on na czele bandy, która napadła na dwór w Siedliskach, zrabowała go i zabiła w sposób bestialski mieszkańców. Aby upamiętnić ofiary rabacji w 1860 roku Ludwika z Boguszów Gorayska zbudowała neogotycką kaplicę grobową z pamiątkowym epitafium na jej frontonie.

 

  1. W czasie II wojny światowej proboszczem parafii był ks. Karol Kawula, który walczył z okupantem ps „Groźny”. W parafii w czasie okupacji niemieckiej działał również ks. Józef Śmietana ps. „Błyskawica”, który był kapelanem oddziałów partyzanckich a czasie „Akcji Burza.Ciekawe miejsca w okolicy

Kościół Świętego Grzegorza w Gorzejowej

Dworek szlachecki rodziny Boguszów w Smarżowej

Klasycystyczny kościół z 1818 roku z wyposażeniem wnętrza z wieków XVI-XIX w Brzostku

Cmentarze wojenny w Brzostku

Zabytkowy cmentarz wojenny nr 227 w Gorzejowej

Źródło

Adam Bogusz, Wieś Siedliska Bogusz, Kraków 1903

 

Dodaj komentarz