Menu

G28 Kościół pw. św. Grzegorza w Gorzejowej

Wrzesień 13, 2018 - Powiat dębicki
G28 Kościół pw. św. Grzegorza w Gorzejowej

Położenie

Gorzejowa to wieś w gminie Brzostek, w powiecie dębickim. Położona jest na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Ciężkowickiego w dolinie potoku Kamienica. Liczy niecałe 800 mieszkańców.

Historia

Gorzejowa istniała już w 1247 roku i była wtedy własnością Światopełka. W 1353 r. król nadał ją trzem ruskim rycerzom. W roku 1361 należała do Nawoja z Gorzejowej.        W XV wieku wieś podzieliła się na górną i dolną część. W XVI wieku mieszkało tu 20 kmieci, istniał dwór, młyn i folwark. W XIX wieku Gorzejowa była podzielona na kilka działów szlacheckich z oddzielnymi dworami. W lutym 1846 roku ich właściciele zostali pomordowani przez chłopów występujących przeciwko szlachcie po podburzeniu przez galicyjskie władze.

W czasie II wojny światowej wielu mieszkańców walczyło z okupantem w oddziałach partyzanckich.

Opis zabytku

Jeszcze przed rokiem 1747 w Gorzejowej istniała murowana kaplica wybudowana w miejscu śmierci mnicha wędrującego z Siedlisk do Pilzna. W 1936 roku dobudowano do kaplicy drewniany korpus trójnawowy z dwiema kaplicami o charakterze transeptu. Korpus jest konstrukcji zrębowej, szalowany. Zamknięte trójbocznie prezbiterium posiada małe przybudówki po bokach. Nad skrzyżowaniem naw, które pokrywają dachy siodłowe, umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę. Od frontu znajduje się wieża z ostrosłupową iglicą pokryta blachą. Nawy oddzielają od siebie półkoliste arkady. Prezbiterium zostało pokryte polichromią w roku 1958 przez Stanisława Westwalewicza.
Wnętrze wyposażono w stylu barokowo-ludowym. Ołtarz główny z obrazem Świętego Grzegorza namalowanym na desce pochodzi z 1698 roku. Pozostałe ołtarze są późnobarokowe.  Z XVII wieku pochodzi ambona oraz krucyfiks umieszczony w tęczy. Ludowe obrazy pochodzą z XVIII i XIX wieku.

Cennym zabytkiem jest dzwon z 1614 roku, który trafił do Gorzejowej w 1904 roku po rozebraniu kościoła w Siedliskach-Bogusz. Na uwagę zasługuje tablica pamiątkowa poświęcona księdzu Wojciechowi Ziębie zamordowanemu w 1943 roku w Dachau oraz epitafium poświęcone Ignacemu Zabierzowskiemu, który został zamordowany przez chłopów 1846 roku

Ciekawe miejsca w okolicy

Dworek szlachecki rodziny Boguszów w Smarżowej

Klasycystyczny kościół z 1818 roku z wyposażeniem wnętrza z wieków XVI-XIX w Brzostku

Cmentarze wojenny w Brzostku

Zabytkowy cmentarz wojenny nr 227 w Gorzejowej

Dodaj komentarz