Menu

Łukawiec – Drewniany kościół parafialny

Wrzesień 13, 2018 - Powiat jarosławski
Łukawiec – Drewniany kościół parafialny

Kościół p.w. Objawienia Pańskiego pochodzi z lat 1754 – 1756. Został ufundowany przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Podania głoszą, że miejscem powstania świątyni był Lubaczów, następnie kościół został zakupiony i przeniesiony z Narola. Jest to kościół z okresu późnogotyckiego, rzymskokatolicki, orientowany, modrzewiowy o konstrukcji zrębowej. Jednokalenicowy dach kryty gontem z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Przyziemie osłonięte jest także gontowym fartuchem. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Wewnątrz sklepienie kolebkowe wspólne dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach o prostej linii. Podłoga z desek drewnianych. Belka tęczowa z inskrypcją fundacyjną i rzeźbami Grupy Pasyjnej z końca XVII wieku. Polichromię o motywach roślinno – geometrycznych wykonał Marian Stroński, jest on także autorem obrazów. Na stropach znajduje się dekoracja kasetonowa z biblijnymi symbolami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Chorych z początku XVII wieku pochodzący z okolic Sokala. Dwa boczne ołtarze i ambona noszą wystrój barokowo – ludowy z k. XVII wieku. Drewniana chrzcielnica o kształcie kielicha pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Świątynię wielokrotnie odnawiano. W trakcie remontu w latach 1948-1950 zmieniono formę wieżyczki na sygnaturkę. Przy okazji remontu w latach 1974-1975 rozbudowano przedsionek. Ostatni remont przeprowadzono w roku 2000 r. 

Obok kościoła znajduje się dzwonnica zbudowana na jednym słupie kryta dachem dwuspadowym.  W tym zabytkowym kościele przez lata znajdował się cudowny obraz Matki Bożej Łukawieckiej.  Powstał on na początku XVII wieku i znajdował się w zamku Potockich w Tartakowie. Po pożarze zamku, obraz trafił na plebanię, a później do kościoła w Tartakowie. W 1765 r. z oczu Matki Najświętszej na obrazie wypływały krwawe łzy, co określono mianem „płaczu”. W tym czasie nad kościołem widać było jasną łunę. Wiele osób widziało, jak obraz mienił się kolorami. Obraz zaczęto określać jako cudowny, a do kościoła przybywało wielu ludzi, prosząc o łaski. Wielu z nich otrzymało uzdrowienie, a wieść o cudach rozniosła się szybko. W wyniku wielu różnych zdarzeń w 1965 roku obraz z wizerunkiem Matki Bożej trafił do Lubaczowa. Ostatecznie umieszczony został w zabytkowym, drewnianym kościele w Łukawcu, gdzie otoczono go niezwykłą czcią. Obraz został koronowany przez Jana Pawła II podczas jednej z jego pielgrzymek do Polski. Jednak po wybudowaniu nowego kościoła, cudowny obraz został do niego przeniesiony.

Dodaj komentarz