Menu

Mołodycz – Cmentarz z I wojny światowej

Wrzesień 13, 2018 - Powiat jarosławski
Mołodycz – Cmentarz z I wojny światowej

Mołodycz – to miejscowość szczególnie naznaczona przez historię. Na każdym kroku można dostrzec przenikanie wielu kultur: kamienny krzyż upamiętnia zbrojny najazd turecki, cmentarze wojenne  chronią prochy żołnierzy I i II wojny światowej różnych narodowości biorących w nich udział. Do 1947 r. była to wieś ukraińsko – polska otoczona lasami z wszystkich stron, potem włączono ją do Ukrainy, następnie weszła w skład Generalnego Gubernatorstwa. Przez wieś przetoczył się front wojenny. Z tego okresu pochodzi obelisk znajdujący się w okolicy kościoła upamiętniający śmierć w dramatycznych okolicznościach ośmiu spadochroniarzy rosyjskich. O wydarzenia I wojny światowej świadczy cmentarz usytuowany na skraju lasu przy drodze Sieniawa – Oleszyce. Na środku, na postumencie stoi współczesny krzyż i niewielki obelisk z jakże wymownym napisem: „ Ku pamięci około 600 żołnierzy różnych narodowości (ros., austr., ukr., pol., żyd.), których losy wojenne przywiodły na ziemię mołodycką w maju 1915 roku. Tu połączyła ich wspólna mogiła. Boże zmiłuj się nad nimi”. Zachowały się także zarysy bezimiennych indywidualnych i zbiorowych mogił ziemnych. Nad mogiłami ustawiono 5 współczesnych drewnianych krzyży. Najwyższy z nich z małą figurką ukrzyżowanego Chrystusa na ramionach ma wyryte dwie daty 1915 i 2000. Badacze i pasjonaci wojenni do dnia dzisiejszego w tutejszych lasach odkrywają pamiątki związane z wojną.

Dodaj komentarz