Menu

Radawa – Kościół św. Anny

Wrzesień 13, 2018 - Powiat jarosławski
Radawa – Kościół św. Anny

Pierwsza wzmianka o Radawie pochodzi z 1387 roku. Dawna nazwa wsi – Rudawa – wiązała się z wydobyciem rudy darniowej oraz wytopem żelaza. Początkowo osada należała do właścicieli Jarosławia, w 1653 r. Anna Chodkiewiczowa, żona hetmana Karola Chodkiewicza przekazała wieś zakonowi jezuitów z Jarosławia. Miejscowa parafia została erygowana w 1835 r. Historia świątyni w Radawie wiąże się z osobą św. Anny i Joachima. W miejscu, gdzie znajduje się kościół miała pojawić się św. Anna i wyrazić pragnienie, aby wystawiono tu kaplicę poświęconą jej i jej mężowi. Wybudowano więc modrzewiową kaplicę, która została poświęcona w 1594 r. przez Jezuitów. W Radawie przygotowywał podobno swe kazania słynny jezuicki kaznodzieja Piotr Skarga. Obecny, w neogotyckim stylu murowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny powstał w 1926 r, w miejscu dawnego, drewnianego, zbudowanego właśnie przez jezuitów w XVI w.  Według przekazów ołtarz główny został przywieziony z zabytkowej cerkwi w Sieniawie. Kościół ten, a z nim duża część wsi spłonęły podczas walk frontowych w 1915 r. W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz z kwaterą żołnierzy różnych armii z okresu walk I wojny światowej.

Dodaj komentarz