Menu

Radruż – Krzyż Sobieskiego

Wrzesień 13, 2018 - Powiat lubaczowski
Radruż – Krzyż Sobieskiego

Krzyż Sobieskiego – to według historycznego prawdopodobieństwa – najstarszy krzyż w regionie. Na kamiennym, murowanym w kształcie prostokąta postumencie wbudowany został kamienny krzyż. Krzyż pokryty jest tajemniczym napisem, który niedawno został odczytany, bowiem jest to język staro-cerkiewno-słowiański. Wyryty napis głosi: „Jezus Nazarejczyk Król Judei, Król Chwały Jezus Chrystus Zwycięża – miejsce kaźni stało się Rajem Bożym”. Na jednym z kamieni postumentu widnieje data 1672 r. Historia mówi, że jest to wotum wdzięczności za uwolnienie 12 tysięcy jeńców z niewoli tatarskiej. Jednocześnie jest to pomnik zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad czambułami tatarskimi w zwycięskiej  bitwie rozegranej 7 października 1762 r. między Horyńcem a Radrużem, czego efektem było odbicie tak licznego jasyru.

Dodaj komentarz