Menu

Bachórz – Zespół dworski Krasickich

Wrzesień 19, 2018 - Powiat rzeszowski
Bachórz – Zespół dworski Krasickich

W Bachórzu znajdowała się jedna z dwóch znaczących siedzib rodu Krasickich:  pobliskie Dubiecko, gdzie urodził się i wychowywał w pierwszych latach swego życia książę polskich poetów Ignacy Krasicki, oraz przebudowany po Kmitach dwór w Bachórzu. W połowie XIX wieku właścicielem posiadłości tybularnej w Bachórzu był Władysław Skrzyński. Później właścicielem dóbr Bachórz był Zdzisław Skrzyński (zm. 1927). Ostatnim właścicielem Bachórza do roku 1944 był hr. Marcin Krasicki. Znajdują się tu  także  ruiny zespołu dworskiego Krasickich ze starszą XVIII-wieczną oficyną przebudowaną w XX stuleciu oraz nowszym dworem z 1808. Folwark dworski został przejęty przez władze komunistyczne w 1944. Innym znaczącym zabytkiem jest drewniany barokowy kościół parafialny pw. św. Katarzyny (1760–1763), wzniesiony z fundacji Antoniego z Siecina Krasickiego. Remontowany był: w XIX wieku (m.in. zyskał neobarokowy wystrój malarski wnętrza) następnie po uszkodzeniach I i II wojny światowej. Od 1961 nieużytkowany. W 2000 został wyremontowany i zrekonstruowany.

Dodaj komentarz