Menu

Ogród biblijny w Starej Wsi

5 października, 2018 - Powiat brzozowski
Ogród biblijny w Starej Wsi

Położenie

Stara Wieś położona jest  przy drodze prowadzącej z Rzeszowa do Sanoka. Należy do powiatu brzozowskiego. Wieś rozlokowana jest w dolinie rzeki Stobnicy, wśród pagórków, otoczona pięknymi krajobrazami.

Historia

W 1344 roku król Kazimierz Wielki podczas wyprawy na Ruś Halicką zajął Ziemię Sanocką i Przemyską włączając je do Polski. Pierwsze wzmianki na temat Starej Wsi pojawiają się już w drugiej połowie XIV wieku, kiedy to w roku 1359 król Kazimierz nadał akt lokacyjny wsi nad Stobnicą (na prawie magdeburskim) a przyszłych mieszkańców wsi uposażył w rożne przywileje. Prowadził tędy gościniec królewski, który łączył gościniec lwowski i rzeszowski. Tym szlakiem wędrowali kupcy, ale również wojowie oraz Tatarzy, którzy napadali na te ziemie (1237, 1241, 1259, 1480). Wieś na początku nazywała się Brzozów. Starą Wsią została nazwana po powstaniu na sąsiednim wzgórzu miasta o tej samej nazwie. Miasto zostało ulokowane na wzgórzu ze względu na częste wylewy Stobnicy. Zmianę nazwy wsi odnotowano w roku 1460. Od XIV wieku aż do rozbiorów Stara Wieś należała do Ziemi Sanockiej. W dniu wybuchu II wojny światowej wieś liczyła niecałe trzy tysiące mieszkańców i poza jedną rodzina żydowska była to społeczność wyłącznie polska wyznania rzymskokatolickiego.
Pierwszy kościół drewniany w Starej Wsi był wybudowany w 1399 roku i przetrwał aż 300 lat. Kiedy groziło mu już zawalenie podjęto decyzje o budowie dużego, murowanego kościoła. W tym samym czasie do Starej Wsi (w 1728 roku) do Starej Wsi sprowadzono Paulinów. To oni rozpoczęli budowę murowanego, dwuwieżowego kościoła barokowego, którego budowa trwała 30 lat. W kościele, w głównym ołtarzu znajduje się cudowny obraz przedstawiający Zaśnięcie  i Wniebowzięcie Matki Bożej. Obraz został namalowany na początku XVI wieku temperą na deskach lipowych i jodłowych (205 x 141 cm). w stylu późnogotyckim i wczesnorenesansowym. Ojcowie Paulini rozwijali kult cudownego obrazu, do którego ściągało wielu pielgrzymów, również z zagranicy. Kult Matki Bożej Starowiejskiej jest cały czas żywy a miejsce słynące cudami przyciąga wielu pielgrzymów, którzy modlą się przy cudownym obrazie.

Opis Ogrodu Biblijnego

Przy Sanktuarium utworzono ogród biblijny. Powstał on dzięki środkom finansowym pochodzącym z  Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013. W ramach projektu m. in. wyremontowano dziedziniec pielgrzymkowy, zmodernizowano organy w bazylice (odbywają się koncerty), rozbudowano centrum informacji turystyczno-pielgrzymkowej, urządzono punkt małej gastronomii oraz zrekonstruowano barokowy Ogród Biblijny w Ogrodzie Jezuickim. Powstał też parking na 86 samochodów.
Motywem przewodnim w ogrodzie jest „via” – droga. Wejście odbywa się przez bramę w kształcie litery alfa i omega. Ścieżki prowadzą przez Stary i Nowy Testament (np. drzewo poznania dobra i zła, góra Synaj, wieża Babel Betlejem, przejście przez Morze Czerwone, Ostatnia Wieczerza, czy Kana Galilejska). Ogród cały czas jest upiększany, rozwijają się rośliny, których posadzono ponad 4 tysiące. Z wieży widokowej roztacza się piękny widok na ogród oraz na całą wieś.

Muzeum misyjne

Muzeum misyjne powstało z inicjatywy o. Kazimierza Kucharskiego SJ i było reakcją na smutne wydarzenie związane ze spaleniem cudownego obrazu. Początkowo zbiory obejmowały historie klasztoru i prace misyjną Jezuitów, jednak szybko zaczęto wyodrębniać grupy eksponatów tworząc kolekcje merytoryczne. Obecnie muzeum zawiera ponad 4 tysiące eksponatów. W zbiorach znajduje się wiele dzieł malarskich, m. in. najstarsza kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z czasów króla Zygmunta III Wazy. Bogaty jest zbiór szat liturgicznych oraz pamiątki związane z wielkimi postaciami Kościoła i świętymi. Jest wiele pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Można podziwiać unikatową ekspozycję szopek bożonarodzeniowych pochodzących z całego świata. W zbiorach znajdują się też pamiątki po Władysławie Gurgaczu S.J., kapelanie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (1948-1949). Obecna oficjalna nazwa muzeum to Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej.

Ciekawe miejsca w okolicy

Krzyż na górze Parnas i miejsce zrzutów spadochronowych w Starej Wsi
Pomnik Konfederatów Barskich w Starej Wsi
Pomnik Konfederatów Barskich w Brzozowie
Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi
Podkarpackie Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi

Dodaj komentarz