Menu

Powiat jarosławski

Węgierka – Bastejowy zamek szlachecki
Historia zamku w Węgierce na Podkarpaciu jest mało znana. Obiekt, pierwotnie jako dwór, zbudowany został prawdopodobnie w końcu XV w. przez ród [...]
Łukawiec – Drewniany kościół parafialny
Kościół p.w. Objawienia Pańskiego pochodzi z lat 1754 – 1756. Został ufundowany przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Podania [...]
Mołodycz – Cmentarz z I wojny światowej
Mołodycz – to miejscowość szczególnie naznaczona przez historię. Na każdym kroku można dostrzec przenikanie wielu kultur: kamienny krzyż upamiętnia zbrojny [...]
Radawa – Kościół św. Anny
Pierwsza wzmianka o Radawie pochodzi z 1387 roku. Dawna nazwa wsi – Rudawa – wiązała się z wydobyciem rudy darniowej oraz wytopem żelaza. Początkowo osada [...]
Miękisz Stary – Miejsce zestrzelenia bombowca „Łoś”
Miękisz Stary – Kamionka. Tu miało miejsce tragiczne wydarzenie w okresie II wojny światowej. 12 września 1939 roku w tej miejscowości doszło do [...]
Michałówka – Pamięci tragicznych losów mieszkańców
Opis miejsca Michałówka jest wsią położoną w powiecie jarosławskim w gminie Radymno, leży na prawym brzegu Sanu. Historia Wieś powstała już w XVI wieku, [...]
Grabowiec – Drewniana cerkiew
Opis miejsca Grabowiec jest małą wsią położoną w gminie Radymno w powiecie jarosławskim. Jest położona w zakolu rzeki San. Przebiega przez nią [...]
Korzenica – Cmentarz z I wojny światowej
Korzenica – cmentarz wojenny Podczas I wojny światowej Korzenica uległa znacznym zniszczeniom, w 1915 roku wieś znalazła się na linii frontu [...]
Korzenica – Krzyż pańszczyźniany
Korzenica – krzyż pańszczyźniany W 1772 r. Korzenica znalazła się w zaborze austriackim. W I poł. XIX w. w Korzenicy pojawiły się liczne krzyże przydrożne, [...]
Chotyniec – Pamięci poległych w walkach z UPA
W powiecie jarosławskim, na terenie gminy Radymno, we wsi Chotyniec znajduje się pomnik upamiętniający poległych w walkach z UPA. Pomnik został wzniesiony [...]