Menu

Powiat łańcucki

Wietrzny las
Elektrownie wiatrowe to urządzenia, które zamieniają energię ruchu mas powietrza w energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni. Następnie [...]
Bitwa pod Albigową
Na murze starego młyna w Albigowej znajduje się tablica wmurowana w 2000 r. upamiętniająca wydarzenie z okresu II wojny światowej. 9 września 1939 roku [...]
Kosina – Kaplica cmentarna powstańca styczniowego
Na wiejskim cmentarzu w Kosinie spoczywają trzej powstańcy, bohaterowie uczestniczący w  styczniowym zrywie 1863 roku pochodzący z tej okolicy. Byli to [...]
Markowa – skansen
Markowski skansen to muzeum wsi uwzględniające zabudowę i układ przestrzenny charakterystyczny dla tego terenu i  typu osadnictwa w rejonie Łańcuta i [...]
Markowa – muzeum Ulmów
Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej zostało otwarte 17 III 2016 r. Celem tej instytucji jest pokazanie bohaterskich postaw [...]