Konkurs konsumencki

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO

PT. ?ŻYJ BEZPIECZNIE I ZDROWO?

Konkurs zorganizowano jako podsumowanie  I części projektu konsumenckiego realizowanego na terenie naszej szkoły.

Przypominamy, że projekt jest realizowany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

§ 1

Organizatorem konkursu jest zespół projektowy projektu ?Jestem mądrym konsumentem od dziecka?.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły,  którzy biorą udziału w projekcie.

§ 2

Cele konkursu:

- utrwalenie wiedzy potrzebnej do życia w społeczności konsumenckiej;

- sprawdzenie umiejętności stosowania zasad świadomego konsumenta i zdrowego stylu życia;

- kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

- troska o własne życie i zdrowie;
- nabywanie umiejętności organizowania własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego przez planowanie;

- uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia;
- umiejętność czytania składu chemicznego żywności, jego higiena produkcji oraz przechowywanie;

- kształtowanie zachowań uwarunkowanych na ochronę środowiska;

- dbałość o zdrowie, wyżywienie, zapobieganie chorobom wywołanym przez nieodpowiednie żywienie;

- rozwinięcie czujności konsumenckiej;

- zbadanie umiejętności wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach;

- podniesienie dbałości o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;

- wdrażanie do troski o własne zdrowie (właściwe odżywianie się, ruch na świeżym powietrzu, niepalenie tytoniu, abstynencja alkoholowa, unikanie narkotyków i innych środków odurzających, walka z hałasem itp.);

- propagowanie wiedzy prozdrowotnej w środowisku lokalnym;

- ćwiczenie umiejętności identyfikowania symboli i znaków dotyczących bezpieczeństwa konsumentów;

§ 3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu, którzy biorą udział w projekcie ?JESTEM MĄDRYM KONSUMENTEM OD DZIECKA?

§ 4

Konkurs będzie odbywał się w części plastycznej oraz teoretycznej
(spis zagadnień z części teoretycznej jest dołączony do niniejszego Regulaminu).

§ 5

Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 lub A4, przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych. Każda praca powinna być opisana (na odwrocie) podając imię, nazwisko oraz wiek uczestnika (klasę). Termin składania prac do 15 czerwca 2012 roku.

Prace ocenia komisja konkursowa, powołana przez Organizatorów Konkursu.

§ 6

Konkurs w części teoretycznej odbędzie się w czerwcu 2012 roku.

§ 7

Zgłoszenia do części pisemnej Konkursu przyjmują wychowawcy klas do dnia 15 czerwca 2012 roku.

§ 8

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 9

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego.

Zagadnienia do części teoretycznej:

1. Kto to jest konsument?

2. Podstawowe prawa konsumenta.

3. Organizacje konsumenckie.

4. Zawartość etykiety na produkcie.

5. Do czego służy paragon?

6. Ekologiczna żywność a zdrowa żywność.

7. Segregacja śmieci i recykling.

8. Rodzaje używek.

8. Wpływ uzależnień na zdrowie - zdrowy styl życia.

9. Troska o środowisko, oszczędzanie zasobów naturalnych.

10. Znaczenie higienicznego przyrządzania i spożywania posiłków.

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information