Schnee 1.1

Inicjatywy lokalne

W ramach wykorzystania funduszy FIO przystąpiliśmy do projektu: ?Akademia Aktywnych Obywateli ? Podkarpackie Inicjatywy Lokalne?. Koordynujemy działania dwóch grup inicjatywnych w naszym środowisku.

Pierwsza inicjatywa wiąże się z chęcią zaangażowania jak największej liczby osób do działania na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zintegrowania rodzin przeżywających różne trudności (choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, itp.). Głównie chodzi o to, aby nikt w naszym otoczeniu nie czuł się osamotniony, gdy spotykają go problemy i trudne do rozwiązania sytuacje. W ramach projektu uczestnicy dowiedzą się,  gdzie zwrócić się po pomoc w konkretnych trudnych sytuacjach. Nasze działania będą skierowane na tworzenie warunków do integracji tych rodzin ze środowiskiem lokalnym, wyjście z izolacji osób ?zamkniętych? w domach ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Główne założenie drugiej inicjatywy polega na przeświadczeniu, że zabawki edukacyjne dobrane odpowiednio od najmłodszych lat, służą prawidłowemu rozwojowi dzieci. Rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę z ważności tego zagadnienia. Często też, nawet jeżeli wiedzą, jakie zabawki posłużyłyby rozwojowi ich pociech, po prostu nie stać ich na nie. Projekt zakłada równoczesne rozwiązanie obydwu opisanych problemów. Poprzez przeprowadzone warsztaty rodzice zostaną zapoznani z najbardziej wartościowymi zabawkami dla rozwoju ich dzieci. W sytuacjach niedomogów finansowych rodziców będzie możliwość wypożyczenia konkretnych zabawek na pewien okres czasu (np. na weekend).

 • Zabawki edukacyjne ( 2 artykułów )

  Zabawki edukacyjne

  Realizacja projektu ?Zabawki edukacyjne? miała na celu zorganizowanie wsparcia merytorycznego i ?sprzętowego? dla rodziców wychowujących małe dzieci. Projekt był reakcją na zapotrzebowanie rodziców zgłaszane spontanicznie w rozmowach z nauczycielami podczas spotkań wywiadowczych i okazjonalnych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie były działania projektowe, podczas których:

  1. Zakupiono zabawki o dużej wartości edukacyjnej i wspomagającej rozwój dziecka.
  2. Zorganizowano 28 godzin zajęć otwartych dla rodziców w kilku grupach wiekowych.
  3. Zorganizowano 2 warsztaty dla rodziców z udziałem psychologa i pedagogów oraz dodatkowo prywatne konsultacje rodziców
   z psychologiem (podczas zajęć otwartych).
  4. Uruchomiono wypożyczalnię zabawek. W trakcie wypożyczeń nauczyciel udziela porad indywidualnych dla rodziców.

  Z obserwacji nauczycieli oraz pierwszych informacji zwrotnych od rodziców można wnioskować, że efekty działań są bardzo pozytywne. Głównym sukcesem było zwrócenie uwagi rodziców na rolę wspólnej zabawy z dzieckiem a także na dobór odpowiednich zabawek dla dzieci, tj. takich, które mają pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Przez powyższe działania została podniesiona jakość wychowania dzieci przez rodziców, gdyż zdobyli oni wiadomości i umiejętności potrzebne do lepszej stymulacji rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie zabawek edukacyjnych.

  Dużym ułatwieniem w udzielaniu porad jest fakt, że wypożyczania zabawek podjęła się nauczycielka oddziału zerowego, która zna dobrze środowisko i wie jakie potrzeby ma rodzina w zakresie wychowania (społeczne, emocjonalne, materialne, itp.). Rodzice podchodzą z pewną nieśmiałością do wypożyczania, wymagają zachęty i wyjaśniania, że wspólnie uczymy dzieci dbałości o zabawki, ale nie będą obciążani finansowo z tytułu przypadkowego zniszczenia zabawki. Proponuje się ewentualne przekazanie innej zabawki o podobnej wartości (jeżeli to nie będzie wiązało się dla rodziny z nadmiernym obciążeniem finansowym).

 • Pomagamy sobie wzajemnie ( 1 Artykuł )
 • Wspólnie dbamy o nasze dzieci ( 1 Artykuł )

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information