PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Aktualności
Zakończenie Projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 listopada 2012 16:29

W dniu 29 listopada odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu "Jestem mądrym konsumentem od dziecka".

Najpierw Pani Dyrektor powitała wszystkich, szczególnie zaproszonych gości, i przedstawiła najważniejsze założenia projektu, szczególnie podkreślając wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników.

Gościli u nas: Pan Wójt Gminy Domaradz, Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Dyrektor Oddziału w Domaradzu Podkarpackiego banku Spółdzielczego, Pan Dyrektor Gimnazjum, przedstawiciele Rady Rodziców.

Następnie członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski omówili najważniejsze aspekty projektu.

Prezes Stowarzyszenia Pan Janusz Sęp przedstawił informacje o źródle finansowania projektu.

Darczyńcą jest Szwajcaria poprzez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski. Symbole Swissgrant oraz Bundeslogo umieszczone były na honorowym miejscu okolicznościowej dekoracji.

Podkreślona została również rola Operatora Funduszu, czyli firmy ECORYS oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Sekretarz Stowarzyszenia, Pani Anna Pietrzak, omówiła rezultaty, osiągnięte podczas realizacji projektu. Okazało się, że dzieci  nabyły wiele umiejętności konsumenckich, powiązanych z wiedzą ekologiczną. Najważniejsze jest to, że konsumentem jest się w wielu miejscach: sklepie, banku, urzędzie, podróży, podpisując umowę telefoniczną.  Również wiele dowiedzieli się prowadzący zajęcia.


Zaprezentowane zostały poradniki dla dzieci starszych i młodszych oraz płyta multimedialna o tematyce konsumenckiej, będące jednym z efektów realizacji projektu.


Dzieci - uczestnicy projektu przedstawiły  w żartobliwej formie najważniejsze wiadomości, zdobyte podczas realizacji projektu.


Kolejnym punktem programu było krótkie przedstawienie ostrzegające przed nadmierną konsumpcją papki informacyjno - rozrywkowej oferowanej przez telewizję.

Sposobem na uniknięcie  uzależnienia od telewizji (i komputerów) jest ruch i aktywność!

Ostatnim punktem imprezy było ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu konsumenckiego oraz wręczenie nagród.

Krótkie sprawozdanie z imprezy znalazło się również na oficjalnej stronie Gminy Domaradz - TUTAJ.

Poprawiony: poniedziałek, 03 grudnia 2012 10:00
 
Konkurs konsumencki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 listopada 2012 16:26

Podczas ostatnich zajęć w sobotę 24 listopada został przeprowadzony konkurs konsumencki.

 
Rozstrzygnięcie konkursu konsumenckiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 lipca 2012 07:38

W dniu 22 czerwca przeprowadzony został konkurs konsumencki. Chętni uczniowie, w liczbie 53, pisali trudny test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi.

Najwyższe miejsca zajęli uczniowie z klas IV - VI. Otrzymali oni ponad 90% możliwych punktów.

Zdobywcy pierwszych miejsc w swoich kategoriach wiekowych.

Zdobywcy drugich nagród.

Gratulujemy.

Zdjęcia wkrótce!

Poprawiony: wtorek, 10 lipca 2012 20:31
 
Konkurs konsumencki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 czerwca 2012 15:42

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO

PT. ?ŻYJ BEZPIECZNIE I ZDROWO?

Konkurs zorganizowano jako podsumowanie  I części projektu konsumenckiego realizowanego na terenie naszej szkoły.

Przypominamy, że projekt jest realizowany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

§ 1

Organizatorem konkursu jest zespół projektowy projektu ?Jestem mądrym konsumentem od dziecka?.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły,  którzy biorą udziału w projekcie.

§ 2

Cele konkursu:

- utrwalenie wiedzy potrzebnej do życia w społeczności konsumenckiej;

- sprawdzenie umiejętności stosowania zasad świadomego konsumenta i zdrowego stylu życia;

- kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

- troska o własne życie i zdrowie;
- nabywanie umiejętności organizowania własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego przez planowanie;

- uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia;
- umiejętność czytania składu chemicznego żywności, jego higiena produkcji oraz przechowywanie;

- kształtowanie zachowań uwarunkowanych na ochronę środowiska;

- dbałość o zdrowie, wyżywienie, zapobieganie chorobom wywołanym przez nieodpowiednie żywienie;

- rozwinięcie czujności konsumenckiej;

- zbadanie umiejętności wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach;

- podniesienie dbałości o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;

- wdrażanie do troski o własne zdrowie (właściwe odżywianie się, ruch na świeżym powietrzu, niepalenie tytoniu, abstynencja alkoholowa, unikanie narkotyków i innych środków odurzających, walka z hałasem itp.);

- propagowanie wiedzy prozdrowotnej w środowisku lokalnym;

- ćwiczenie umiejętności identyfikowania symboli i znaków dotyczących bezpieczeństwa konsumentów;

§ 3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu, którzy biorą udział w projekcie ?JESTEM MĄDRYM KONSUMENTEM OD DZIECKA?

§ 4

Konkurs będzie odbywał się w części plastycznej oraz teoretycznej
(spis zagadnień z części teoretycznej jest dołączony do niniejszego Regulaminu).

§ 5

Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 lub A4, przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych. Każda praca powinna być opisana (na odwrocie) podając imię, nazwisko oraz wiek uczestnika (klasę). Termin składania prac do 15 czerwca 2012 roku.

Prace ocenia komisja konkursowa, powołana przez Organizatorów Konkursu.

§ 6

Konkurs w części teoretycznej odbędzie się w czerwcu 2012 roku.

§ 7

Zgłoszenia do części pisemnej Konkursu przyjmują wychowawcy klas do dnia 15 czerwca 2012 roku.

§ 8

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 9

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego.

Zagadnienia do części teoretycznej:

1. Kto to jest konsument?

2. Podstawowe prawa konsumenta.

3. Organizacje konsumenckie.

4. Zawartość etykiety na produkcie.

5. Do czego służy paragon?

6. Ekologiczna żywność a zdrowa żywność.

7. Segregacja śmieci i recykling.

8. Rodzaje używek.

8. Wpływ uzależnień na zdrowie - zdrowy styl życia.

9. Troska o środowisko, oszczędzanie zasobów naturalnych.

10. Znaczenie higienicznego przyrządzania i spożywania posiłków.

Poprawiony: poniedziałek, 04 czerwca 2012 11:13
 
Pierwsze zajęcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 lutego 2012 21:11

W dniach 1 i 3 lutego odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizacji projektu "Jestem mądrym konsumentem od dziecka".

Mimo rekordowych mrozów frekwencja dopisała.

Zajęcia według autorskiego programu odbywały się w ośmiu grupach wiekowych. Ich tematem były podstawy wiedzy konsumenckiej - potrzeby młodego konsumenta i sposoby ich racjonalnego zaspokajania.

W przewie zająć uczestnicy skonsumowali poczęstunek, przygotowany w szkolnej stołówce.

Możemy stwierdzić, że po inauguracji zajęć wzrosło zainteresowanie tematyką konsumencką wśród uczniów naszej szkoły.

tworzenie kontraktu

Tworzenie kontraktu

Poprawiony: wtorek, 07 lutego 2012 09:22